Skip to main content
English
Kha học về thợ chăm sc Mng Tay(400 giờ)
first_image
Khóa học dành cho học viên ghi danh vào lớp Thẩm Mỹ sẽ gồm có 400 giờ, trong đó có ít nhất 110 giờ giảng huấn kỹ thuật và công tác thực hành bao hàm tất cả các thực hành tạo nên nghệ thuật thẩm mỹ. Số giờ tổng hợp tối thiểu là 400 giờ gồm cả giai đoạn giảng huấn kỹ thuật và cơ hội cho học viên đạt những khả năng cần thiết qua công tác thực hành dưới sự giám sát của giáo viên. 

Mục đích giáo dục của khóa chăm sóc móng tay 

Khóa học chăm sóc móng được soạn ra để chuẩn bị cho học viên thi lấy bằng tiểu bang và có công việc làm lợi nhuận cao, như là một người thợ chăm sóc móng tay đặc biệt, một người biễu diễn những sản phẩm về móng tay hay và một nghệ sĩ về móng tay. 

Mục tiêu thực hện của khóa học chăm sóc móng tay 

1. Tiếp nhận sự hiểu biết về luật và nội qui được tạo ra do Sở phụ trách về Cắt tóc và thẩm mỹ. 

2. Hiểu biết về những tiến trình khử trùng. 

3. Tiếp nhận sự hiểu biết về lý thuyết tổng quát liên hệ với hóa học của sự chăm sóc móng tay, và lý thuyết liên hệ với những tiến trình thực hành được thực hện. 

4. Tiếp nhận những kỹ thuật về quản lý thương mãi chung của người thợ chăm sóc móng tay. 

Những điều kện về sự tốt nghiệp của lớp dạy chăm sóc móng tay: 

Khi một học sinh đã hoàn tất những giờ lý thuyết được đòi hỏi và những dịch vụ thực hành về chăm sóc móng tay với một điểm trung bình C (70%) hay hơn, cậu/cô ấy được thưởng một văn bằng chứng nhận về sự tốt nghiệp cậu/cô ấy. Học sinh được giúp đỡ để hoàn tất những dữ kện để nộp hồ sơ chính xác cho cuôc thi của Sở Chuyên Trách về Cắt Tóc và Ngành Thẩm Mỹ. Những điều kện lấy bằng của lớp chăm sóc móng tay. 

Một văn bằng chăm sóc móng tay chỉ sẽ được cấp bởi tiểu bang California sau khi học sinh đã hoàn tất mỹ mãn và tốt nghiệp lớp dạy chăm sóc móng như đã trình bày ở trên và đã đậu qua một cuộc thi của sở thuộc tiểu bang với một điểm trung bình là 75%. Lời chỉ dẫn về kỹ thuật có nghĩa là sự chĩ dạy bằng cách biểu diễn giảng bài lý thuyết, sự tham dự hoặc thi cử. Dịch vụ thực hành có nghĩa là sự thực hiện thật sự bởi học sinh cho một dịch vụ hoàn tất trên một người khác hay một ngón giả để thực hành. Như là sự giảng dạy về kỹ thuật và dịch vụ thực hành gồm có: 
Kỹ thuật về Thợ chăm sóc móng tay Giờ lý thuyết giảng dạy tối thiểu Dịch vụ thực hành tối thiểu 
1. Luật lệ và nộI quy qui định của sở Chuyên Trách về Cắt Tóc và Ngành Thẩm Mỹ  10  
2. Hóa học về thẩm mỹ liên hệ tới những thực hành về chăm sóc móng tay (phải biết về mục đích của những chất pha chế để chăm sóc móng tay) 10  
3. Sức khỏe và an toàn đối với những chất độc hại 
(Bao gồm sự huấn luyiện về hóa chất đối với sức khỏe tại cơ sở, bản ghi dự kện an toàn của vật liệu; sự bảo vệ khỏi bị những hóa chất độc hại ngăn ngừa sự thương tích vì hóa chất, luật lệ và cơ quan bảo vệ an toàn và sức khỏa khoa học phát h a dụng cụ và biệnh truyền nhiễm bao gồm biệnh HIV/AIDS và biệnh viêm gan B)
  15
4. Sự diệt trùng và làm hợp vệ sinh:
(Gồm cả tiến trình để bảo vệ sức khỏe  và an toàn cho người tiêu thụ củng như  người thợ. Mười công việc tối thiểu được  đòi hỏi phải bắt buộc thực hện tất cả những nhiệm vụ cần thiết về việc diệt trùng dụng  cụ và trang thiết bị như đặc biệt trong điều khoản 979 và 980. Sự diệt trùng phải được nhấn mạnh trong suốt thời gian huấn luyiện và phải thực hện trước khi dụng cụ và trang thiết bị)
10 10
5. Vi trùng h c: giải phẩu và sinh lý h c. 10  
6. Chăm sóc móng tay với nước và dầu gồm cả xoa bóp tay và cánh tay  15 40
7. Chăm sóc móng chân hoàn tất gồm cả xoa bóp  chân và mắt cá 10 20
8. Thực hện móng nhân tạo:
_Vá móng và sửa chửa móng
_Gắn đầu móng (tips)
- Ðắp bột
5
10
15
40móng
60móng
80móng
9. Huấn luyiện thêm
(Có thể bao gồm đao đức nghề nghiệp, vệ sinh cá nhân, sư tươm tất, sự mua bán, đòi hỏi học sinh cần biết về sự cất giữ những hồ sơ tài liệu, làm kiểu mẩu, bàn giấy và sự tiếp tân, chăm sóc và chải kiểu những tóc giả, khoản khấu trừ lương bổng, làm sao để tìm và được việc làm, chuẩn bị đơn xin việc và cách quản lý tiệm thẩm mỹ.) 
   


Sự tối thiểu phối hợp với toàn thể 400 giờ học, bao gồm cả những giai đoạn giảng dạy về kỹ thuật và cơ hội để học viên tiếp nhận những năng khiếu cần thiết do sự áp dụng thực hành dưới sự giám sát của thầy giáo trong trường.