English
Kha học về chăm sc da mặt (600 giờ)
first_image
Kỹ thuật về thợ chăm sóc da mặt: Giờ lý thuyết giảng dạy tối thiểu Dịch vụ thực hành tối thiểu 
1. Luật lệ, nộI qui và qui định của Sở Chuyên Trách  về Cắt Tóc và Thẩm Mỹ.
 
10  
2. Hóa học thuộc về sự thực tập của thợ chăm sóc da  (Bao gồm cả thành phần hóa học và mục đích của mỹ phẫm. Những nguyên liệu hóa chất trang điểm, hóa chất lột da. Cũng bao gồm cả những nguyên tố hóa h c về trang điểm, các vật thể làm thay đổi vật lý và hóa h c).
 
10  
3. Sừc khỏa và an toàn đối với những chất độc hại: (Bao gồm huấn luyiện về hóa chất với sức khỏa tại  cơ sở, bản ghi dự kện về an toàn của vật liệu, sự bảo vệ khỏi bị những hóa chất độc hại và tránh thương tích do hóa chất, những luật lệ và cơ  quan bảo đảm an toàn và sức khỏe, khoa học phát h a dụng cụ, và biệnh truyền nhiểm bao gồm cả biệnh HIV/AIDS và biệnh viêm gan B).  20  
4. Lý thuyết về điện:
(Bao gồm cả đặc tính dòng điện, nguyên tắc thực hiện những dụng cụ bằng điện, và những  sự an toàn cho khách, sự thận trọng được dùng khi xữ dụng dụng cụ điện).
10  
5. Sự diệt trùng và làm hợp vệ sinh 
(Bao gồm tiến trình để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người tiêu thụ củng tốt như người thợ. Mười công việc tối thiểu được đòi hỏi phải bắt buộc thực hiện tất cả những nhiệm vụ cần thiết về việc diệt trùng dụng cụ và trang thiết bị đặc biệt trong điều khoản 979 và 980. Sự diệt trùng phải được nhấn mạnh trong suốt thời gian huấn luyiện và phải thực hện trước khi dùng những dụng cụ và trang thiết bị). 
10 10
6. Vi trùng h c, giải phẩu và sinh lý h c, phân tích và điều kiện da. 15  
7. Xoa bóp mặt 
(A). Bằng tay: (gồm phân tích da, làm sạch da, động tác xoa bóp khoa h c, mặt da)
(B). Xoa bóp mặt bằng điện: (gồm sự xử dụng tất cả phương tện điện, gồm cả ánh sáng chửa trị da và dụng cụ điện  cho mục đích chăm sóc da và mặt)
(C). Xoa bóp mặt bằng hóa chất: (gồm lột da bằng hóa chất, mặt nạ, và mặt nạ làm sạch, trong lúc huấn luyiện phải nhấn mạnh rằng chỉ làm trên lớp ngoài cùng và không sống (chết) của da mặt, hiểu như là lớp ngoại bị, có thể thực hện theo điều lệ 992 về sự lột da).
20 

30


20

 
40

60
40

 
8. Sự nhổ lông mày và nhổ lông dư thừa:
(gồm xử dụng sáp, nhíp điện hay tay, hóa chất  để làm rụng những lông dư thừa)
-  Bằng nhíp
-  Bằng sáp và hóa chất rụng lông 
5 10
9. Sự trang điểm: (gồm phân tích da, trang điểm sửa chửa hoàn tất, và sự gắn lông mi giả) 20 40
10. Huấn luyên thêm:
(Có thể bao gồm đao đức nghề nghiệp, vệ sinh cá nhân, sư tươm tất, sự mua bán, đòi hỏi học sinh cần biết về sự cất giữ những hồ sơ tài liệu, làm kiểu mẩu, bàn giấy và sự tiếp tân, chăm sóc và chải kiểu những tóc giả, khoản khấu trừ lương bổng, làm sao để tìm và được việc làm, chuẩn bị đơn xin việc và cách quản lý tiệm thẩm mỹ.)
   


Sự tối thiểu phối hợp với toàn thể 1600 giờ học, bao gồm cả những giai đoạn giảng dạy về kỹ thuật và cơ hội để học viên tiếp nhận những năng khiếu cần thiết do sự áp dụng thực hành dưới sự giám sát của thầy giáo trong trường. 
 
Khóa học dành cho học viên ghi danh vào lớp Thẩm Mỹ sẽ gồm có 600 giờ, trong đó có ít nhất 190 giờ giảng huấn kỹ thuật và công tác thực hành bao hàm tất cả các thực hành tạo nên nghệ thuật thẩm mỹ. Số giờ tổng hợp tối thiểu là 600 giờ gồm cả giai đoạn giảng huấn kỹ thuật và cơ hội cho học viên đạt những khả năng cần thiết qua công tác thực hành dưới sự giám sát của giáo viên. 

Mục đích giáo dục của khóa chăm sóc da mặt: 

Khóa học chăm sóc da mặt được lập ra để chuẩn bị cho học viên thi bằng tiểu bang và được việc làm lợI nhuận cao như là một thợ chăm sóc da mặt đặc biệt, người biểu diển săn phẩm, hay là thợ chăm sóc da mặt. 

Mục tiêu Thực hện của khóa chăm sóc da mặt 

Người thợ chăm sóc da mặt có bằng sẽ được chuẩn bị để tìm một việc làm nhiều lợi nhuận như là một người chăm sóc da đặc biệt, người quản lý cho một vện chăm sóc da; chủ một thẩm mỹ vện, hay người biểu diển sản phẩm. Họ sẽ diển tả (biểu diển) trong tất cả những lãnh vực của ngành chăm sóc da mặt. 

Ðiều kiện tốt nghiệp khóa chăm sóc da Mặt: 

Khi một học viên đã hoàn tất số giờ lý thuyết và dịch vụ thực hành được đòi hỏi cho ngành chăm sóc da, vớI GPA (điểm trung bình) là C (70%) hay hơn, cậu/cô ấy được thưởng một bằng chứng nhận là cậu/cô ấy tốt nghiệp. Học viên được giúp đở hoàn tất hồ sơ cần thiết để làm hồ sơ về cuộc thi do Sở Chuyên Trách về Cắt Tóc và Ngành Thẩm Mỹ một cách chính xác. 

Ðiệu kiện lấy bằng của khóa chăm sóc da mặt: 

Một bằng chăm sóc da mặt sẽ được cấp phát bởI tiểu bang Calfornia chỉ sau khi học viên đã hoàn tất và tốt nghiệp một cách thành công từ lớp học chăm sóc da mặt như đã diễn tả ở trên và đậu qua kỳ thi do Sở Chuyên Trách về Cắt Tóc và Ngành Thẩm Mỹ vờI điểm trung bình chung là 75%.