New Page 1
 

Dịch vụ cho học viên

 

Giờ văn phòng hành chánh/nhập học/tài trợ/ dịch vụ học viên

 
Trường sẵn sàng thông tin cần biết về Nhập học và/hoặc Tài Trợ cho học viên từ
- thứ hai đến thứ sáu 8:30 sáng - 7:00 tối và
- thứ bảy 8:30 sáng - 5:00 chiều.
Cần xin hẹn gặp nhân viên văn phòng liên hệ.   

 Tìm việc
Trường phụ giúp học viên và học viên tốt nghiệp tìm việc mà không tính tổn phí thêm, nhưng trường không bảo đảm về việc làm, cũng như không dùng số liệu tìm việc để khuyến khích học viên ghi tên nhập học. Trường luôn duy trì mối liên lạc giữa Trường và Cộng Ðồng các tiệm thẩm mỹ. Trường thăm dò tìm hỏi những tiệm sắp mở để có cơ hội việc làm cho học viên tốt nghiệp. Các tiệm thẩm mỹ cũng thường gọi trường hỏi về học viên tốt nghiệp của trường. Trường cung cấp cho học viên những k: thật về phỏng vấn việc làm và cách lập bảng tóm lược việc làm.

 Cố vấn 
  Mỗi nhân viên của trường thật sự quan tâm đến bạn. Sự cố vấn được cung hiến từ những người cũng như bạn, đã từng gặp và giải quyết nhiều vấn đề giống như những vấn đề về du học Hàn Quốc bạn đang đối phó bây giờ. Ban nhân viên không tiên đoán khi nào bạn cần cố vấn việc gì, nên trường khuyến khích bạn yêu cầu một buổi cố vấn với bất cứ giáo viên hoặc nhân viên hành chánh bất cứ lúc nào. Trường hoan nghênh tiếp bạn trên căn bản từng cá nhân. Bạn cũng được chỉ giáo cá nhân để kiểm điểm sự tiến bộ của học viên và được cố vấn về nghề nghiệp.

Qui chế chuyển trường và tái nhập học
Học viên chuyển vào trường này, từ một trường khác ở Tiểu Bang California phải xuất trình giấy tờ rút tên nghỉ học từ trường cũ nếu nuốn được công nhận những giờ huấn luyện đã học. Học viên muốn được công nhận những giờ huấn luyện tại trường ở ngoài tiểu bang này thì phải nạp chứng từ lên Ban Thẩm Mỹ Tiểu Bang để được thừa nhận, và cấp giấy thừa nhận dịch vụ kế toán thuế. Trong vài trường hợp, người xin có thể được phép dự kỳ thi của Ban Thẩm Mỹ Tiểu Bang, trong những trường hợp khác, người xin phải ghi danh học tại một trường được thừa nhận ở California để huấn luyện bổ túc. Trường này công nhận những tài liệu liên quan đến thời gian huấn luyện trước đã được thừa nhận.
Học viên học hành tốt mà nghỉ học tạm thời có thể được học trở lại mà không mất đi những giờ đã thừa nhận. Qui chế trường này không cho tuyển học viên đang theo học hoặc đã nhập học tại một trường khác giảng dạy một chương trình học tương tự.

Thâu nhận học viên có khuyết tật

Trường thẩm mỹ ASIAN AMERICAN INTERNATIONAL BEAUTY COLLEGE thâu nhận học viên có khuyết tật nhỏ, nhưng không thâu nhận học viên có khuyết tật lớn vì tính chất của nghề nghiệp. Trường chúng tôi trên theo điều lệ địa phương và tiểu bang về cơ sở thích dụng cho người có khuyết tật.

Kế hoạch bài trừ ma túy
Theo Luật Tái ủy quyền Giáo dục Cao cấp năm 1986, nhà trường phải có một chương trình hoặc kế hoạch phòng ngừa ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 1987. Chương trình này được cung hiến cho học viên lẫn nhân viên nhà trường. Trường có thể chung minh tai chinh liên hệ với một hoặc nhiều tổ chức giúp đỡ công chúng (như bệnh viện chẳng hạn) về vấn đề ma túy. Tổ chức này s cho biết tên nhân viên có thể tiếp xúc; như vậy trường được xem như đã tuân theo điều lệ phòng ngừa ma túy. trong vài trường hợp, nhiều cơ sở được tiểu bang trợ giúp những cơ quan sau đây để theo đúng luật mới này.

- Hội Cộng Ðồng Người Việt Orange County
1618 W. First Street
Santa Ana, CA 92703
(714) 558-6009

- Sở Quản Trị Trung Ðơn Lạm dụng Ma Túy
William L. Edelman, L.C.S.W.
Quản đốc phân khu
515 N. Sycamore, Room 113
(714) 834-2011

Tiết lộ và lưu trử hồ sơ học vụ
 Học viên trưởng thành, phụ huynhọcủa học viên vị thành niên, và phụ huynh của học viên còn lệ thuộc về thuế, có quyền xem xét, duyệt lại và phản đối thông tin chứa trong hồ sơ học vụ của mình hoặc của con em mình.

Hồ sơ học vụ bao gồm giấy tờ, vật liệu và tài liệu chứa đựng thông tin liên hệ trực tiếp đến học viên và được trường lưu giữ. Hồ sơ học vụ chỉ được tiết lộ cho người Thứ Ba khi có giấy thỏa thuận của học viên hoặc của phụ huynh hoặc giám hộ của học viên vị thanh niên, ngoại trừ các thừa nhận hoặc cơ quan chính quyền đã được luật pháp cho phép.

Học viên không được quyền xem xét hồ sơ tài chánh của cha mẹ mình. Một nhân viên trường phải có mặt tại văn phòng trong suốt buổi xem xét hồ sơ học viên. Hồ sơ học viên tốt nghiệp, rút tên hoặc bỏ học vì bất cứ lý do nào.

Ðiều kiện dự thi của sở chuyên trách ngành hớt tóc và thẩm mỹ
Luật Hớt Tóc và Thẩm Mỹ "số 7337" "Ðơn xin dự thi và cấp bằng phải được viết trên mẫu được Ủy Ban soạn thảo và cung cấp. Mỗi đơn xin dự thi phải được kèm theo lệ phí bắt buộc, và phải có bằng chứng đủ điều kiện để xin dự thi và cấp bằng. Ðiều này được kiểm chứng bằng lời tuyên thệ của đương đơn. Mỗi đương đơn, theo điều kiện phải có để được vào phòng thi, phải xuất trình căn cước thích đáng. Căn cước thích đáng có thể là bằng lái xe hoặc thẻ nhận dạng, có mang hình của đương sự và được Tiểu bang, Liên bang hoặc cơ quan khác của chính quyền cấp."

 

 

  Costmetology  Manucurist  Teache

 

 
Các Ngành Học
 
Thẩm Mỹ
Móng tay
Giảng viên
Chăm sóc da
Net Price Calculation
Asian-American International Beauty College
7871 Westminster Blvd
Westminster , CA 92683.
Điện thoại: 1-714-891-0508
 
New Page 1
Trang Nhà         Giới Thiệu Trường         Các Môn Học         Nhập Học         Dịch Vụ Cho Học Viên         Liên Lạc        Kết Nối

Copyright © 2021 aabeautycollege.com. All rights reserved. Designed by Sea-lion