New Page 1
 

Nhập Học

 

Ðiều kiện nhập học: 

 

NgườI xin ghi danh học phải có bằng Trung học hoặc bằng tương đương (GED, California State Proficiency Test, v.v) và phải đủ điểm trắc nghiệm, nhập học. Trường dùng trắc nghiệm nhập học CPAT với phần sử dụng ngôn ngữ (42), đọc (43) và số (41), do đó học viên phải đạt được tối thiểu 126 điểm, theo chỉ dẫn của nhà xuất bản. Nhân viên trường sẽ thực hiện trắc nghiệm này. Tất cả học viên phải hoàn tất lớp 10, hoặc tương đương mới được dự kỳ thi của Ủy ban Tiểu bang, như đã qui định bởI Ủy ban Thẩm mỹ Tiểu bang California. 

Những học viên chưa tốt nghiệp Trung học hoặc tương đương, muốn hưởng tài trợ Liên bang phải đủ điểm trắc nghiêm CPAT, với sử dụng ngôn nhữ (42), đọc (43) và số (41), tức là tổng số điểm tối thiểu là 126, theo chỉ dẫn của nhà xuất bản. Trắc nghiệm khả năng, hưởng tài trợ (ATB này sẽ được thực hiện bởi người thứ ba độc lập, KHÔNG phải bởi nhân viên trường, sau đó bảng điểm ATB sẽ gởi đến nhà xuất bản để xem xét và cho điểm. Kết quả sẽ gởi lại cho trường. Dựa theo kết quả này, trường sẽ báo cho học viên đủ điểm trắc nghiệm ATB để ghi danh nhập học. Học viên nào là đối tượng của những tiêu chuẩn này, được xem như là nhập học theo chỉ dẫn của ABT. 

Trắc nghiệm được Ông Hoa Thế Nhân thực hiện, ông là Giám đốc Ðiều hành Việt-Ngữ của Orange County Inc. Học viên thiếu điểm trắc nghiệm có thể thi lại trắc nghiệm ABT khác sau 30 ngày thời gian chờ đợi. 

Nhân viên xem xét việc nhập học của trường sẽ cung cấp thêm chi tiết cho người xin học làm thế nào để sắp xếp việc thi trắc nghiệm ATB. 

Học viên có thể bắt đầu được huấn luyện lúc 16 tuổi, nhưng phải tối thiểu 17 tuổi mớI được dự ký thi của Ủy ban Thẩm Mỹ Tiểu bang California. Người xin học khóa Ðào tạo Giáo viên phải có bằng Trung học hoặc GED hoặc bằng tương đương và bằng hành nghề Thẩm Mỹ. Chúng tôi không thể nhận ghi danh dựa trên khả năng hưởng tài trợ. 

ThờI khóa biểu khai giảng lớp cho 2002-2003:  lớp ngày và đêm được khai giảng vào ngày thứ hai tuần thứ nhất và ngày thứ hai tuần thứ ba của mỗi tháng hoặc ngày làm việc kế tiếp có được. 

Lớp hướng dẫn: Lớp hướng dẫn được thực hiện vào ngày học đầu tiên. Trước ngày học đầu tiên, học viên đã viếng thăm và xem xét cơ sở vật chất của trường và ký bản kiểm điểm nhập học với trường. 

Ðiều lệ về dự lớp: Học viên toàn thời gian (8 tiếng) phải ghi danh dự lớp tối thiểu là 24 giờ đồng hồ mỗi tuần. Học viên bán thời gian (4 tiếng) phải ghi danh dự lớp tối thiểu là 12 giờ đồng hồ mỗi tuần. Học viên phần thời gian phải ghi danh dự lớp nhiều hơn 12 nhưng ít hơn 24 giờ đồng hồ mỗi tuần. 

Ðiều lệ  về sự hiện diện, đi trễ và học bù: Học viên phải hiện diện ở mức trung bình 67% của thời khóa biểu dự lớp đã định và có thể phải hoàn tất khóa học trong vòng 1.5 lần thời gian dự lớp đã nêu ra trong hợp đồng ghi danh. Học viên vắng mặt được miễn thứ nếu gọi vào cho hay trong cùng ngày muốn vắng mặt, trước khi buổi học bắt đầu. Học viên bắt buộc phải học bù những bài học và bài thi đã mất do vắng mặt. Tuy nhiên, giờ học bù hoặc thực hành sẽ không được công nhận nếu học viên không thực hiện trong phạm vi nhà trường. Học viên vắng mặt trong ba (3) tuần lễ liên tiếp sẽ bị nhà trường tự động rút tên. Giáo viên phụ trách sẽ duyệt lại tình trạng đi trễ hoặc vắng mặt quá đáng với học viên hầu xác định phương cách điều chỉnh tình trạng này. Trường sẽ không trừ giờ học và thực hành trong hồ sơ học bạ của học viên dựa trên trừng phạt kỷ luật. Giờ bấm thẻ vào học được tính tròn đến 1/4 giờ gần nhất. Một khi lớp học lý thuyết đã bắt đầu, học viên không được phép vào lớp học. 

Lịch trình/ngày lễ: 

Các lớp có sĩ số giới hạn được khai giảng vào ngày thứ hai của tuần thứ nhất và thứ hai của tuần thứ ba của mỗi tháng. Học viên tốt nghiệp sau khi hoàn tất số giờ lý thuyết và thực hành được qui định trong chương trình khóa học. 

Trường đóng cửa vào ngày chủ nhật và những ngày lễ sau đây: Tết Dương Lịch, Tết Việt Nam, Ngày Chiến sĩ Trận Vong, Lễ Ðộc Lập 7/4, Ngày Lao Ðộng, Lễ Tạ Ơn, và Lễ Giáng Sinh. Trường cũng dành quyền ấn định một ngày lễ đặc biệt khi có lý do đặc biệt hoặc khẩn cấp. Học viên sẽ được thông báo trực tiếp, bằng điện thoại hoặc bằng thư, càng sớm càng tốt, về trường hợp trường đóng cửa nghỉ mà không dự liệu trước. Những ngày lễ thánh của tất cả các tôn giáo đều được trường tôn trọng và cho phép.

 

  Costmetology  Manucurist  Teache

 

 
Các Ngành Học
 
Thẩm Mỹ
Móng tay
Giảng viên
Chăm sóc da
Net Price Calculation
Asian-American International Beauty College
7871 Westminster Blvd
Westminster , CA 92683.
Điện thoại: 1-714-891-0508
 
New Page 1
Trang Nhà         Giới Thiệu Trường         Các Môn Học         Nhập Học         Dịch Vụ Cho Học Viên         Liên Lạc        Kết Nối

Copyright © 2021 aabeautycollege.com. All rights reserved. Designed by Sea-lion